Đồng chí Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

10%