Tàu tuần tra chống biệt kích phá hoại Dự án 21980 lớp Grachonok của Hải quân Nga

10%