Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

10%